Polskie centrum farmacetyczne andrzej ch, lato 2021