Vo2897s-54-17-w44/11 black gray gradient, jesień 2021